FAUN - FEDERKLEID - Tin Whistle D notes

Tin whistle fingering (D)

Printable tabs

Tonality: Am

Ornaments
cut (c)
tap (t)
roll (r)


a E G F#(c) D b(c) g a(c)a g e   a d-E G F#(c) D(c)b g g-a
a E G F#(c) D(c)-b g a a g e   e e a e a a-b g   g b g b c b(c) a g g-a
E E-G   a a c   e e g(c) e g a-(c) b a b c E(c) D c b(c) g a (r)
E E(c) E-G   a a c   e e g(c) e g a-(c) b a b c E(c) D c b(c) g a (r)

Comentarios