El Cóndor pasa - Las Quenas de Cuzco - Notas

Únete al grupo notas de vientos

Todas las notas de la quena aquí

mordente: (ʍ)
trino: (tr)
ligadura: (-)
apoyatura: (nota pequeña-)

2da octava ( ' )
3ra octava ( " )

Introducción:
si mi -sol'-mi-sol'-mi-sol'...
la-si
si re si re si re mi re si la sol' la si
si re si re si re mi re si la sol' la si
la si la si la si re si la
sol' mi sol' mi sol' la'
sol' mi re si re si re si re
si re si re  si re mi

Tema principal:
//si mi re# mi fa# sol' fa# sol' la'-si' si'     Em G
si'-re'-mi'-re'-si'  mi'-re'-mi'-re'-si' -re'      D G   D G
la'-si' la'(ʍ)-sol' mi(ʍ)                              Bm7 Em
re re-sol' mi(ʍ)                                        Bm7 Em
re re-sol' mi(ʍ) //                                     Bm7 Em

//sol' la' si'-mi' mi'                                     C
re#' mi'(ʍ) re#' mi'(ʍ) re#' mi'(ʍ)
mi'-fa#' sol"-mi' (tr) re'(ʍ)                       D G
re'-mi' mi'-re' (tr) si' // -re'

la'-si' la'(ʍ) sol' mi(ʍ)                               C
(respirar)
re re-sol' mi(ʍ)                                         Am
(respirar)
re re-sol' mi(ʍ)                                        Em
(respirar)
re -fa#-sol'
(respirar)
si--mi si mi  sol' mi sol'
si' sol' si'  mi' si' mi'
(respirar)
mi'--sol" -fa#'-mi'-re#'-re'-do#'-do'-si'-la#'
la'-si'-do'-re'-mi' mi' mi'
re' si' re' mi' mi' mi'
re'(ʍ) si' re' mi' mi' mi'

(a esta versión le falta pasacalle)

Huayno:
//si' mi' re#' mi' si'(tr) la' sol' mi(ʍ) re mi                G
si re sol' si'  re'-mi'(ʍ) re' si'(tr)                               D G
si' mi' re#' mi' si'(tr) la' sol' mi(ʍ) re mi                  G
mi fa# sol' la' si'  la'(ʍ) sol' mi//                             Bm7 Em

//si'-re' si'-re' la' la' si'-re' si'-re' si'-la'(ʍ) sol'          D G
  si'-re' si'-re' la' la' si'-re' si'-re' si'-la'(ʍ)-sol'          D G
  re#' mi' re#' mi' si'(tr)-la'-sol'-mi(ʍ)-re mi            C   G
  mi fa# sol' la' si'-la'(ʍ) sol' mi //                          Bm7 Em          
(respirar)
re mi re(ʍ) si mi
(respirar)
re mi re(ʍ) si mi
(respirar profundo)
re mi re(ʍ) si 
mi fa# sol' la' si' re' mi' sol" mi' re' si'
mi' re' si' sol'
re' si' la' sol'
la' sol' mi' re'
sol' mi re si
re si la' sol' la'
(respirar profundo)
si---sol'-fa#-mi-re#-re-do#-do-si-la#
la-si-do-re-mi

Comentarios