Love Mountain - Alborada - Notas


Únete al grupo notas de vientos

Todas las notas de la flauta dulce aquí.

mordente: (ʍ)
trino: (tr)
ligadura: (-)
apoyatura: (nota pequeña-)

Tonalidad: Dm

do-re-fa
-do-sol  -fa-sol-la
do-re-fa
-do-sol  -fa-sol-re

do-re-fa
-do-sol  -fa-do-la
do-re-fa
-do-sol  -la re


do-re-fa(ʍ)
-do-sol(ʍ)  -fa-sol la
do-re-fa(ʍ)
-do-sol(ʍ)  -fa-sol-re

do-re-fa(ʍ)
-do-sol(ʍ)  -fa do-la
do-re-fa(ʍ)
-do-sol(ʍ)  -fa-sol-re

//sib-do -sol-fa-re
sib-do -sol-fa-re
sol-la la
sib-do -sol-fa-re
sib-do -sol-fa-re re//

sib do' re' do' re' fa' sol'(ʍ)  fa'(ʍ) re'
re'(ʍ) fa' sol'(ʍ) fa' re' fa'(ʍ) do'(ʍ)
re'(ʍ) do' re'(ʍ) fa' sol'(ʍ) la' sol'  fa'(ʍ) re'
re'(ʍ) fa' sol'(ʍ) fa' re' fa'(ʍ) do'

la-do' sol-la fa-re do
la(ʍ)-do' sol-la fa-do fa(ʍ)-re re
la-do' sol-la fa-re(ʍ) do
la(ʍ)-do' sol-la fa-do fa(ʍ)-re re(ʍ)

final:
fa-sol-fa-re   fa-la-do
la do-re(ʍ)   do-la-sol-fa--do
fa-re re

Comentarios