Arriba Matahuasi - Raymond Thevenot - Notas

0:12
mi la mi si mi do mi re mi
mi mi  mi mi  mi mi  mi mi
mi re do si do si re si 
do si la sol la sol si 
sol la mi do mi re mi sol mi 
la mi do mi re mi sol mi la
la mi

0:22
re-mi  mi mi re-do sol
re-mi  mi sol re-do la la
la la sol fa do sol-la 
la-do sol-mi re do
mi mi re-do sol
re do do la la 
do la sol mi

re-mi  mi mi re-do sol
re-mi  mi sol re-do la la
la la sol fa do sol-la 
la-do sol-mi re do
mi mi re-do sol
re do do la la 
do la sol mi do sol-la-sol

0:41
sol sol mi re do re-mi
mi sol do la do
do do la sol fa sol-la
la do fa re fa

re do la-do re
la la-do sol mi re do
mi mi re do sol re do do la la

do la sol mi do sol-la-sol

sol sol mi re do re-mi
mi sol do la do
do do la sol fa sol-la
la do fa re fa

re do la-do re
la la-do sol mi re do
mi mi re do sol re do do la la

1:04 = 0:22

1:24 = 0:41

1:48
mib mib reb si


Comentarios

Publicar un comentario